ROSENÍ OKENROSENÍ OKEN

prispev-pic-02

Je velmi pravděpodobné, že se někdy v životě setkáte s tím, že se Vaše okna rosí a tvoří v okrajích rámu nepříjemné usazeniny.

Co je to rosný bod:

Rosný bod je specifickým stavem vody, ve kterém se tato nachází ve všech svých skupenstvích. Častým důsledkem tohoto jevu je kondenzace vlhkosti v ovzduší a vytváření rosy. Typickým obdobím, kdy tento jev můžeme pozorovat je podzim, nebo sychravá zima, kdy je ve vzduchu spoustu vlhkosti a teplota která umožňuje kondenzaci vody.

Proč se okna rosí:

Odpověď je velmi snadná: protože dobře izolují. Často se setkáváme s poznatky, že u starších oken se rosení nevyskytuje tak často. Důvodem je faktor, kterému říkáme difusní propustnost. Difusní propustnost je schopnost určité překážky jako je zeď nebo okno propouštět vlhkost z jedné strany na druhou. Zde si ale musíme uvědomit problém v širší souvislosti. Záleží totiž na tom, zda-li jsou okna instalována ve stavbě difusně uzavřené, nebo otevřené.  Jde o trochu širší problematiku, ale ve zkratce si můžeme říct, že pasivní domy patří ke stavbám difusně uzavřeným a naopak například sruby ke stavbám difusně otevřeným.

Jak rosení zabránit:

Především zajistit řádné odvětrání stavby. – Pokud žijete v domě, který je difusně otevřený, pravděpodobně se Vám okna nikdy rosit nebudou. Pokud ale instalujete okna do pasivního domu, nebo jiného typu difusně uzavřené stavby, musíte takovou stavbu odvětrávat a vlhkost vyměňovat, například prostřednictvím rekuperační jednotky. V případě, že si nejste jistí jakou máte stavbu nebo jak tuto situaci správně vyřešit, obraťte se na Vašeho projektanta nebo dodavatele stavby. Jde o rozsáhlou problematiku a není ostudou, když se v tomto směru obrátíte na odborníka.