SERVIS A ÚDRŽBAVaše plastová okna nevyžadují téměř žádnou údržbu. Přesto je nutné dodržet několik následujících pokynů.

 Základní informace o užívání plastových oken.

  • Po montáži a následných zednických pracích je nutné zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
  • Uživatel by měl pečlivě odstranit zbytky ochranné folie z oken nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže.
  • Zbytky malty po stavební činnosti je nutné odstraňovat z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku.
  • K čištění je nutné používat vždy jen běžné čistící prostředky s nízkou agresivitou!

Základní informace o užívání dveřní výplně.

  • Ochrannou fólii, která je “nalepena” na celé ploše, je třeba odstranit z dveřní výplně nejlépe ihned po zasazení dveří, nejpozději však do 1 měsíce.
  • Dveřní výplně se instalují v dostatečné vzdálenosti od topných těles, zářičů tepla a otevřeného ohně. Je nezbytné vyvarovat se též působení ostrých či tvrdých předmětů na výplň.
  • Při běžném používání stačí občas umýt výplň pomocí hadru nebo houby standardním čistícím prostředkem. K čištění se nesmí používat organická rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky, protože může dojít k nevratnému poškození povrchu výplně bez nároku na uznání reklamace.
  • Doplňky (kování, skla a kliky) se udržují běžnými čistícími prostředky určenými pro daný druh použitého materiálu.

V případě, že zvolíte prosklenou dveřní výplň, přiblížíme vám možnosti prosklení:

  • Dveřní výplně jsou vždy prosklené dvojsklem, trojsklem dle vašeho výběru. Můžete si stanovit, zda chcete prosklení průhledné nebo naopak neprůhledné (jenom průsvitné), zda se vám líbí použití meziskelních mřížek nebo dáte přednost speciálním dekorativním sklům.
  • Údržba a čištění standardního zasklení je běžná a v zásadě stejná, jako je mytí oken pomocí běžných prostředků určených pro tento účel.